Story from St. John Smith – Angel

Hi all,

I am pleased to bring you new story from St. John Smith:-). As I wrote in last story blog post John is writing in Czech.

I want to thank John that he allow me to publish his stories on my blog.

Sorry no English version this time. You can use google translate but it will be mess. 🙂


Anděl

Planeta se blíží, je to Rola 13. Na stavovém panelu vše září a do ruda zbarvená příď mi jasně naznačuje, že se přehřívá. Zvuk, co zní jako sirény, které vábily námořníky, se ozývá po celé lodi. Strukturální integrita klesá na 25 % a loď se začíná ohýbat a praskat.

„Ó můj drahý Herode“, pomyslím si. „Jak asi teď trpíš.“ Ozvalo se další zapraskání a všechny displeje pohasly, jediné světlo pochází z rozžhaveného pláště lodi. Tak to musel být hlavní generátor, jen co jsem to dořekl, kolem lodi proletěla zadní část.

Po několika málo minutách se z hořící koule stává chladná změť, kdysi krásného Heroda. Ze smrtelné letargie mě vytrhne zapípání. Nouzové generátory, co jsou pod kabinou, naskočily. Díky energii jsem schopen zjistit polohu a výšku, manévrovací trysky pro atmosférický let jsou stále funkční a s jejich pomocí dokážu navést Heroda na téměř kontrolovatelný sestup. Díky brzdícím klapkám jsem snížil rychlost na téměř únosnou, při které by měla kabina a zbytek lodi vydržet a já snad přežít. Loď jsem navedl na náhorní plošinu na jižní polokouli. Plošina je dlouhá několik kilometrů a je poměrně rovná bez větších překážek. Po „přistání“ budu potřebovat několik kilometrů na zastavení Heroda.

Až budu padesát metrů nad zemí, pošlu zbytek energie do manévrovacích trysek, a pokusím se je natočit tak, aby Heroda, co nejvíc zbrzdily.

Náhorní plošinu Herodes zasáhl v rychlosti šedesát metrů za sekundu, což by na Zemi činilo asi dvě stě šestnáct kilometrů za hodinu. Díky speciálním inerciálním tlumičům nebyl prvotní náraz pocitově tak velký. Herodes poskakoval po plošině a střídavě se zarýval do povrchu, když po několikátém nárazu jsem i já narazil do zárubně mé sedačky, protože se bezpečnostní pás uvolnil a já ztratil vědomí.

Po nějakém čase jsem se probral. Nevím, jak dlouho jsem mohl být mimo, těžko se to dalo odhadnout. Nedlouho po probuzení znovu upadám do bezvědomí a probouzí mě až zvuk navigačního majáků. Byl jsem rád, že jsem přežil zdánlivě život ukončující událost. Po dlouhé době se mi na tváři objevil úsměv. Řekl jsem si, že musím přežít, musím vymysle,t jak se z toho dostat. Věděl jsem, že signál majáku nepronikne moc daleko přes hustou atmosféru planety. Naštěstí pro mě byla atmosféra dýchatelná pro člověka, i když to bylo zvláštní s ohledem na pustinu, jakou Rola byla. Jedna zvláštnost planeta měla, vzduch obsahoval větší koncentraci hélia, než bylo běžné na Zemi a tak když jsem si pro sebe něco říkal nahlas, můj hlas zněl opravdu legračně a musel jsem se sám sobě smát.

Po dvou dnech se mi povedlo postavit zesilovač pro nouzový maják. Teď už zbývalo jen čekat a doufat, že vysílání někdo zachytí. Uplynulo dalších pět dní, a má zásoba vody a jídla se nebezpečně tenčila. Začínal jsem mít pochybnosti, jestli se nakonec z Roly dostanu živý. Zrovna jsem ležel, pokud by se to tak dalo nazvat, v pilotním křesle a díval se na nebe.

Nebe Roly bylo hnědě s velkými nafialovělými mraky. V tom to přišlo, obloha se rozestoupila a viděl jsem to nejkrásnější za posledních několik dní, loď třídy Hermes. Jak cizí loď klesala, bylo mi jasné, že míří ke mně, zesilovač signálu musel zafungovat. Když bylo plavidlo asi pět set metrů ode mne, uviděl jsem její jméno napsané na boku, Avriel, jeden z letky Andělů.

Tak tu nezemřu, cítil jsem obrovskou úlevu a do očí se mi hnaly slzy. „Bůh žehnej andělům“, řekl jsem si v duchu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s